Fellesforbundet i Innlandet


Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. Vi har mer enn 160.000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor. Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO.


Fellesforbundet i Innlandet utgjøres av ni avdelinger/fagforeninger.


Alle organiserte arbeidere er medlem av en avdeling (fagforening). Der det finnes flere yrkesaktive medlemmer i samme virksomhet,  vil de også vanligvis være organisert i en av avdelingens bedriftsklubber.


Denne nettsida er til for å hjelpe deg finne fram til riktig avdeling, enten du er medlem fra før, eller ønsker å bli det.

NOEN AV VÅRE BRANSJER