Oversikt over tilbud for permitterte og andre som ønsker å styrke sin kompetanse ifm. koronakrisa.

Styrk din posisjon på arbeidsmarkedet

I kjølvannet av kronoakrisa er det frigjort mange midler til å etablere en rekke korte kurs og kompetansehevende tiltak med målgruppe permitterte og virksomheter som trenger påfyll av kompetanse for fagarbeidere. Her samler vi en oversikt over de forskjellige tilbudene som eksisterer, og vi håper mange vil benytte seg av dem.

Aktiviteter i NCE Manufacturing (industriklynga):

Her finner du aktiviterer og kompetansehevingstiltak i regi av NCE Manufacturing (industriklynga for vareproduserende industri i Innlandet): https://ncemanufacturing.no/aktiviteter

Branseprogram for etter- og videreutdanning

Korte moduler hentet fra fagskoleløpene, for å styrke fagarbeideres kompetanse.

Fagskolen Innlandet


Alle permitterte (med fag-/svennebrev eller minst 5 års relevant praksis) kan søke på seks ulike kurs. Det er løpende opptak utover høsten.:

  • Grunnleggende om industri 4.0
  • IT-sikkerhet
  • Programmering/koding
  • Prosjektledelse/endring
  • LEAN
  • Industriøkonomi

Hvert av kursene tilsvarer en arbeidsmengde på fem studiepoeng, dette utgjør 110 timer med ulike læringsformer. Utdanningsmodulene gjennomføres på digitale flater i henhold til føringene gitt av nasjonale smittevernmyndigheter.

Vi har kontinuerlig opptak. Neste gjennomføring av Industrifagskolen på Raufoss har planlagt oppstart den 22. september, med søknadsfrist 15. september. Industrifagskolen tilbys også i Kongsvinger-regionen fra uke 45, med søknadsfrist 20. oktober.

Det legges opp til to digitale samlinger per uke fra kl. 14:00 - 19:00. Mer detaljert informasjon vil bli gitt kursdeltakerne senere. Les mer og meld deg på her!

Kontakt Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 907 03 093 / 61 14 54 00


Fagskolen Tinius Olsen
(Nettundervisning)


Industriell digitalisering Industri 4.0 (e-læring)

Generelt oversikt Fleksibel Etter- og Videreutdanning

Kurset skal inneholde tema som er relevante for den digitale utviklingen i industrien, ofte omtalt som Industri 4.0. Gjennomføringen av kurset skal gjøres etter en «omvendt klasserom» modell. Fagstoffet formidles gjennom e-læringsteknologier, blant annet videoer produsert i fagskolens dedikerte ID laboratorium. Studenten skal i tillegg arbeide med digital oppgaveløsning og prosjektarbeid. Underveis gis det veiledning og oppfølging av fagskolens pedagoger via konferanseløsningen Zoom.

Kurset finansieres av regjeringens «korona» midler og hovedmålgruppen er permitterte fagarbeidere. Det første kurset starter umiddelbart etter fellesferien og deretter startes nye kurs fortløpende hver uke. Selve kursgjennomføringen tar fire uker og avsluttes med utstedelse av kompetansebevis. 

Om bransjeprogrammene for industri og byggenæring

Tilbudene over har bakgrunn i dette. Det er en rekke gratis kompetansetilbud fra fagskolene for deg som er permittert, og tilhører bygg eller industri. Tilbudene er digitale og gir ansatte/permitterte og bedriften økt omstillingsevne og konkurransekraft. Kompetanse Norge har laget en samlet oversikt her:

https://www.kompetansenorge.no/bransjeprogram-med-studie--og-opplaringstilbud/bransjeprogram-for-industri--og-byggenaringen/