Avdelinger/fagforeninger


Alle organiserte arbeidere er medlem av en avdeling (fagforening). Der det finnes flere yrkesaktive medlemmer i samme virksomhet,  vil de også vanligvis være organisert i en av avdelingens bedriftsklubber.

Om Fellesforbundets avdelinger i Innlandet


BRANSJER OG GEOGRAFI


De forskjellige avdelingenes organisasjonsområde er definert av både geografiske og bransjemessige avgrensninger. Her vil du finne informasjon om de forskjellige avdelingene.

AVDELINGENE:

Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern- og Metallarbeiderforening

Organiserer industri- og verkstedansatte i virksomheter på Toten (Raufoss Industripark, Prøven), Land og Valdres.

Finn ut mer på avdelingens nettsider.

Fellesforbundet avd. 54 Gjøvik Jern- og Metallarbeiderforening

Vi organiserer ansatte innenfor leverandør-, verksted- og teknologiindustrien, bilteknikere, bilmekanikere, billakkerere, lagerarbeidere med flere, medarbeidere i arbeidsmarkedsbedriftene (AMB) og arbeidstakere som har varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Gjøvik, Østre og Vestre Toten eller Hadeland. 

Finn ut mer på avdelingens nettsider.

Fellesforbundet avd. 103 Ringsaker

Vi organiserer byggeindustrien, byggfag, bil, verkstedindustrien, tekstil og konfeksjon, jordbruk og gartneri, skogbruk, hotell og spisesteder i Ringsaker kommune.

Finn ut mer på avdelingens nettsider.

Fellesforbundet avd. 650

Vi organiserer tekoindustri, industri, mekaniske verksteder, bilmekanikere, bilteknikk, bilpleie, byggfag, byggindustri, asfaltarbeid, veivedlikehold, glassindustri, arbeidsmarkedsbredrifter (AMB), varig tilrettelagt arbeid (VTA), miljøvirksomheter, skog- og naturbruk, jordbruk, gartneri, hotell, restaurant, kantiner og verksted for forsvaret i Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Engerdal, Trysil, Elverum, Løten, Stanger og Hamar.

Finn ut mer på avdelingens nettsider.

Fellesforbundet avd. 678 Hunton Arbeiderforening

Vi organiserer treforedling på Gjøvik


Finn ut mer på avdelingens nettsider.

Fellesforbundet avd. 27 Innlandet Transportarbeiderforening

Organiserer transportarbeidere i hele Innlandet.

Finn ut mer på avdelingens nettsider.

Fellesforbundet avd. 61 Elverum Jern- og Metallarbeiderforening

Vi organiserer bil, industri, verksted for Forsvaret, arbeidsmarkedsbedrifter (AMB) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Elverum og Omegn,

Finn ut mer på avdelingens nettsider.

Fellesforbundet avd. 647 Glåmdal Fagforening

Vi organiserer bygg, byggindustri, industri, grønn sektor, hotell, restaurant, bil, arbeidsmarkedsbedrifter og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Kongsvingerregionen.

Finn ut mer på avdelingens nettsider.

Fellesforbundet avd. 670

Vi organiserer industrioverenskomsten, byggfag, hotell, restaurant, kantiner, byggindustri, bilbransjen, treforendling, arbeidsmarkedsbedrifter (AMB), fly, verksted for Forsvaret, grafisk bransje, havbruk, trykkerier, varig tilrettelagt arbeid (VTA), glassindustri, kartonasje, asfalt - og veivedlikehold, steinbruk, naturbruk, jordbruk, gartneri, statskog, wallboard, torvindustri, bilutleie, trykkerier og Sem gjestegård i Innland (gamle Oppland fylke)

Finn ut mer på avdelingens nettsider.