Kurs

Medlems- og tillitsvalgtopplæring

Faglig tillitsvalgtserien (FTV)

FT-HVA?

Dette er grunnkursserien som alle tillitsvalgte må gjennom (modul 1 og 2) før de kan søke videre kurs. Inneholder grunnkompetansen som må til for å kunne fungere som tillitsvalgt i Fellesforbundet.


Se AOFs nettsider for mer om datoer, frister og påmelding.

FTV 1

Kurset blir normalt satt opp to ganger i året. Datoer kommer.


Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass. Mer info og påmelding.

FTV 2

Kurset blir normalt satt opp to ganger i året. Datoer kommer.


Læringsmål:
Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse.

MENTAL HELSE

Sted: Zoom
Timetall: 4
Kursstart Info: 20.05.2021
Klokkeslett: 12:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 18.05.2021


Kontaktperson: Heidi Strand
E-post: heidi.strand@aof.no
Mobil: 91783072

DIGITALT KURS OM MENTAL HELSE


Alle har mental helse


På dette kurset vil du lære om:

 • Hva er holdninger/fordommer
 • Hvordan kan vi endre holdninger og kvitte oss med fordommer
 • Hva er angst
 • Hvordan leve med angst
 • Hva er depresjon
 • Hvordan leve med depresjon
 • Hvordan møte mennesker med psykisk uhelse
 • Hvordan tenker du din bedrift kan inkludere og tilrettelegge for god psykisk helse
 • Hvor får vi hjelp
 • Hva kan du som nærstående bidra med
 • Rettigheter
 • Brukermedvirkning


Tapt arbeidsfortjeneste utbetales ved dokumentasjon fra arbeidsgiver etter AOF`s satser, som for tiden er på 157,- pr time skattefritt. 


Påmelding og mer info hos AOF Innlandet - klikk her.

"TEAMS" FOR KURSVEILEDERE


Tre samlinger, skreddersydd for kursansvarlige i avdeling/forbund.


Mer informasjon kommer